Info Buku
      Buku Baru
      Best Seller
      Daftar isi
      Katalog (exel)
      Buku Saku
      Sinopsis
      Segera Terbit
      Cari Buku
     Info Darul Falah
      Tentang kami
      Bedah buku
      Pameran
      Mau kirim naskah
    Buku Hard Cover

   
   

     Buku Soft Cover
    
   
 
 
            Best Seller


MENGUNGKAP
HAKIKAT SYIAH
AGAR ANDA TIDAK
TEPEDAYA

Abdullah Al-Mushili
(sd-hrd.cv), 354 hal.

Rp. 55.000,-
              Beli >>


Apa itu Syi’ah? Bagaimana akidahnya?
Siapa tokoh-tokoh ulamanya? Buku apa
saja yang menjadi rujukan orang-orang
Syi’ah dan apa isinya? Bagaimana
kedudukan Abu Bakar As-Shiddiq, Umar
bin Al-Khaththab, dan shahabat lainnya
di mata mereka? Dan bagaimana pula
kedudukan imam empat mazhab dalam
pandangan Syi’ah?

 
...............................................................................................................................

MANASIK HAJI
DAN UMRAH
BERGAMBAR

32 hlm/sedang
full colour

Rp. 10.000,-
              Beli >>

Sesungguhnya rumah yang mula-mula
dibangun untuk (tempat ibadah)
manusia iala Baitullah yang di Bakkah
(Mekah) yang diberkahi dan menjadi
petunjuk bagi semua umat manusia”.
(QS. Ali ’Imran: 96)
”Padanya terdapat tanda-tanda yang
nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim;
barangsiapa memasukinya (Baitullah
itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan
haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang
sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah; barangsiapa mengingkari
(kewajiban haji), maka sesungguhnya
Allah Mahakaya (tidak memerlukan
sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali
’Imran: 97)

 
...............................................................................................................................

PETUNJUK PRAKTIS
MANASIK HAJI
DAN UMRAH

Abu Abdillah
96 hlm/saku

Rp. 13.500,-
            Beli >> 

 

”Padanya terdapat tanda-tanda yang
nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim;
barangsiapa memasukinya (Baitullah
itu) menjadi amanlah dia; yang
mengerjakan haji adalah kewajiban
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah; barangsiapa
mengingkari (kewajiban haji), maka
sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta
alam.” (QS. Ali ’Imran: 97)


 
...............................................................................................................................
halaman   1   2    3    4          8   
       
             Buku Saku
 
       Surat Pembaca
 
 
   
       Alamat e-mail :
       - Redaksi        : redaksi@darulfalah.co.id
       - Pemasaran : daar_elfalah@yahoo.co.id
 
  Copyright © 2009 Darul Falah Company, all right reserved