Info Buku
      Buku Baru
      Best Seller
      Daftar isi
      Katalog
      Buku Saku
      Sinopsis
      Segera Terbit
      Cari Buku
     Info Darul Falah
      Tentang kami
      Bedah buku
      Pameran
      Mau kirim naskah
    Buku Hard Cover

   
   

     Buku Soft Cover
    
   
 
 
             E
 


ENGKAU BIDADARIKU DUNIA AKHIRAT

Abdurrahman Al-Mukaffi

Rp. 9.500,-

118 hlm/sedang

 
 

Salah satu kenikmatan surga yang diceritakan dalam Al-Qur'an adalah bidadari yang akan dikawinkan dengan hamba-hamba-Nya yang shalih.

Beberapa ciri bidadari, di antaranya:

Pertama , menundukkan pandangan.

Kedua , tidak pernah disentuh manusia maupun jin.

Ketiga , yang baik-baik. Maksudnya, mereka berakhlak baik dan berwajah cantik. Dalam batin mereka terdapat kebaikan, sedang pada lahir mereka terdapat kecantikan. Dan bagi pria, supaya mendahulukan wanita-wanita shalihah sebagai pendamping hidupnya.

Sebagian besar ahli tafsir menyatakan bahwa wanita-wanita yang akan didapatkan di surga adalah wanita shalihah, baik budi pekerti, dan cantik wajahnya.

Dari keterangan di atas, ada pelajaran dan kesepa-danan sifat-sifat bidadari dengan syariat yang Allah tetapkan bagi Muslimah.

 
...............................................................................................................................
 

ENSIKLOPEDI MUSLIM
MINHAJUL MUSLIM

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi

Rp. 80.000,-

764 hlm/besar-hcrd-cv

 
 

Minhajul Muslim.

Begitulah judul asli buku ini. Hans Wehr menyebutkan di dalam A Dictionary of Modern Written Ara bic, makna minhaj ialah way, road, method, program. Sehingga buku Minhajul Muslim ini pantas disebut buku pegangan pokok dan rujukan hidup orang Muslim. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan begitu. Sebab di sini dibahas semua sisi kehidupan orang Muslim yang pokok meliputi akidah, syariat atau hukum, adab, akhlak, dan mu'amalah.

Minhajul Muslim.

Buku ini merupakan jalan hidup orang Muslim, yang dapat dijadikan pegangan oleh individu, keluarga, dan lembaga, di mana pun, kapan pun dan siapa pun. Berbagai permasalahan pokok diuraikan secara transparan dan padat, mengacu kepada dalil-dalil yang akurat dan kuat, karena pengarangnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti jejak salafush shalih, terlepas dari dalil-dalil yang mengatakan, apalagi dha'if, seperti yang biasa menghiasi buku-buku lain.

Minhajul Muslim.

Buku ini layak menemani dan menghiasi rumah Anda. Anda tidak perlu repot-repot mencari rujukan tentang hukum-hukum thaharah hingga ke hukum-hukum nikah dan mua'amalah seperti yang biasa menjadi kajian kita-kitab fikih. Anda cukup merujuk ke buku ini, apalagi di sini juga ada bahasan tentang akhlak dan adab.

Minhajul Muslim.

Kelaziman jalan hidup orang Muslim berdasarkan minhaj Rasulullah, para sahabat dan salafush-shalih ialah jelas, tidak berliku-liku dan dapat menghantarkan ke tujuan. Sementara ciri bahasan dalam kitab-kitab fikih secara umum ialah mengemukakan pendapat imam ini dan imam itu, mazhab ini dan mazhab itu, dengan dalih masalah khilafiyah atau mengacu kepada hadits,”Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat.” Padahal ini adalah hadits maudhu' alias palsu. Jadi, kajian kitab-kitab fiqih itu sekedar mengemukakan beberapa alternatif jalan, dan terserah Anda mau memilih jalan yang mana. Adapun buku ini langsung menunjukkan satu jalan yang dilewati. Yang pasti, pengarang ingin mengantarkan Anda ke jalan orang-orang salaf yang shalih, yang berarti merupakan jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam .
 
...............................................................................................................................
 

ENSIKLOPEDI WANITA MUSLIMAH

Haya binti Mubarok Al-Barik

Rp. 39.000,-

372 hlm/besar

 
 

Buku Ensiklopedi ini menghadirkan sisi bulan Dunia Wanita Muslimah. Cakupan status dan kedudukannya bukanlah perkara abstrak yang kasat mata, atau realitas yang hanya dilakoni sekedarnya.

Kekuatan gigitan geraham amanah yang dimandatkan padamu ya Ukhti, semata-mata bila engkau berjalan pada sisi bulan duniamu yang selalu digariskan Allah dan Rasul-Nya.

Dan inilah buah karya haya binti Mubarok Al Barik, selaku penulis Muslimah memaparkan sisi bulan dunia Wanita Muslimah.
 
...............................................................................................................................
 
      Alamat e-mail :
      - Redaksi     : redaksi@darulfalah.co.id
      - Pemasaran : daar_elfalah@yahoo.co.id
  Copyright © 2009 Darul Falah Company, all right reserved