Info Buku
      Buku Baru
      Best Seller
      Daftar isi
      Katalog
      Buku Saku
      Sinopsis
      Segera Terbit
      Cari Buku
     Info Darul Falah
      Tentang kami
      Bedah buku
      Pameran
      Mau kirim naskah
    Buku Hard Cover

   
   

     Buku Soft Cover
    
   
 
 
            Buku Baru
          
    


Sikap Ahlussunnah wal Jama’ah terhadap AHLI BID’AH & PENGIKUT HAWA NAFSU

Dr. Ibrahim bin ‘Amir
Ar-Ruhaili
(bs-hrd.cv), 324 hal.

Rp. 90.000,

          Beli >>


 
 


Bagaimanakah sikap Ahlussunnah wal Jama’ah dari tindakan pengkafiran, pemfasikkan, laknat, dan penerimaan amal ahli bid’ah di sisi Allah serta ketentuan tobat mereka?

Bagaimanakah sikap Ahlussunnah wal Jama’ah terhadap hukum shalat di belakang ahli bid’ah, mengadakan pernikahan dengan mereka, makan sembelihan mereka, membesuk mereka yang sakit, menyelenggarakan jenazah mereka, dan hukum waris mereka?

Buku ini merupakan panduan berinteraksi kaum Muslimin di zaman sekarang terhadap para ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu. Dr. Ibrahim bin ‘Amir Ar-Ruhaili, berupaya menjelaskan sikap-sikap para salaf terhadap para ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu dengan bersandar kepada nash-nash dari Kitabullah, As-Sunnah dan atsar-atsar dari para salaf.


 
         
            Buku Saku
 
       Surat Pembaca
 
 
   
      Alamat e-mail :
      - Redaksi     : redaksi@darulfalah.co.id
      - Pemasaran : daar_elfalah@yahoo.co.id
  Copyright © 2009 Darul Falah Company, all right reserved