Info Buku
      Buku Baru
      Best Seller
      Daftar isi
      Katalog (exel)
      Buku Saku
      Sinopsis
      Segera Terbit
      Cari Buku
     Info Darul Falah
      Tentang kami
      Bedah buku
      Pameran
      Mau kirim naskah
    Buku Hard Cover

   
   

     Buku Soft Cover
    
   
 
 
            Katalog 24
 


AT-TAWAKKAL ALALLAH TA'ALA

Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji

Rp. 55.000,-

368/sedang-hc

Beli >>

 
 

At-Tawakkal Alallah Ta'ala yang diketengahkan dalam buku ini mencakup hakikat tawakal, sudut pandang aqidah, urgensi, buah, macam-macam, sebab-sebab yang terkait, dan fenomena lemahnya tawakal kepada Allah tersebab kebanyakan manusia senantiasa menyandarkan permasalahan kepada sebab-sebab semata.

Ibnu Rajab berkata tentang tawakal, “Ia adalah hakikat bergantungnya hati kepada Allah Azza wa Jalla dalam mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya dari urusan dunia dan akhirat.”

Ibnul Qayyim berkata, “Tawakal adalah setengah agama.”

Dan manusia pada zaman ini ada tiga tingkatan:

Pertama: orang-orang yang berpura-pura tawakal, tidak mau bekerja dan menjalani sebab-sebab, ini jelas menyelisihi Sunnatullah pada alam ini.

Kedua: orang-orang yang menjalani atau melakukan sebab-sebab tapi meninggalkan tawakal, mereka ini adalah orang-orang materialistis.

Ketiga: ahlul haq , yaitu orang-orang yang melakukan sebab-sebab dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla . Ini adalah jalan para nabi dan rasul, mereka beramal untuk surga dan bertawakal kepada Allah.

Kita memohon agar kiranya Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam tingkatan yang tertinggi dan mulia; seorang yang berusaha dan bertawakal, sebagaimana qudwah (teladan) kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Amin.
 
         
             Buku Saku
 
       Surat Pembaca
 
   
      Alamat e-mail :
      - Redaksi     : redaksi@darulfalah.co.id
      - Pemasaran : daar_elfalah@yahoo.co.id
  Copyright © 2009 Darul Falah Company, all right reserved